Martina Pezzotta

Relazioni Internazionali

Diritto dello sport
  • Relazioni internazionali
  • Business Development
  • Contratti
Formazione
  • Laurea in sport management – università di Loughborough (UK)
  • Facoltà di Giurisprudenza, Università City di Londra (UK)
Menu